Esteu aquí

Mobilitat Internacional i Carta ECHE

Erasmus+ és un programa europeu que acull diverses accions educatives i socials en les quals centres educatius com el nostre pot participar.

A part d’accions orientades a projectes de recerca i millora educativa, sobretot per al personal docent, Erasmus+ promou la mobilitat d’alumnes de FP a l’estranger en estades de diversa durada depenent del nivell de la FP en el qual els alumnes participants s’emmarquin. Aquestes estades poden ser de pràctiques o d’estudis.

El desembre del 2013 el CESF va aconseguir la Carta Erasmus per al període 2014-2020, document de gran importància en l’àmbit educatiu europeu ja que atorga als centres com el nostre l’oportunitat de demanar beques Erasmus per a fer les pràctiques laborals dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a l’estranger, i, en un futur, poder establir les bases per poder cursar part dels nostres cicles en un altre país. A més, podrem participar en l’àmbit de l’Educació Superior (CFGS i Universitat) en d’altres projectes educatius de l’àmbit de la Formació Professional que de segur faran del CESF un centre de referència per a la FP.

La Carta Erasmus, o en anglès, Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), fa que el CESF sigui internacionalment reconegut i que tinguem accés a un programa educatiu de qualitat en el marc de les propostes que la Unió Europea manté per a la millora i internacionalització dels estudiants d’FP.

Projectes de mobilitat vigents

Projectes KA102 (Grau Mitjà/PFI)

 • BEVTE
 • Boosting Employability: VET Traineeships in Europe
 • 2015-1-ES01-KA102-014954

Projectes de Grau Superior

 • 2015-1-ES01-KA103-014220
 • 2016-1-ES01-KA103-023895

Projectes de mobilitat finalitzats (Grau Superior)

 • 2014-1-ES01-KA103-002021

A cada curs, en el mes d'octubre, es publicarà una convocatòria de beques dirigida als nostres estudiants per tal que puguin participar-ne en el procés de selecció. Tant si vols marxar dintre del curs escolar, com si vols fer-ho un cop estiguis graduat, has de participar en el mateix procés de selecció.
En el termini que la convocatòria indiqui, el candidat lliura un sobre amb el seu nom amb la següent documentació:

 • > Sol·licitud per a la beca
 • Certificat de llengua estrangera, si escau i es té (no és obligatori)
 • Carta de motivació i interès (Model EuroPass)
 • Currículum Vitae (Model EuroPass)

Un cop recollida tota la documentació, la comissió avaluadora ordenarà els candidats tenint en compte l’expedient acadèmic (20 punts), el nivell d’anglès (10 punts), la carta de motivació i el CV (10 punts). Si no es presenta cap certificat acreditatiu de nivell de llengua, es farà una entrevista per a avaluar-lo i/o es tindran en compte les notes del mòdul d’anglès (si escau). La comissió convocarà el candidat a una entrevista sobre la seva motivació i el seu interès per a la beca. S’ha d’aconseguir un mínim de 25 punts per poder optar a la beca.


Important

 • Informa-te’n bé de les dates
 • Si tens la intenció de fer les pràctiques obligatòries (FCTs) a l’estranger, es recomana fer part d’aquestes pràctiques a Catalunya, abans de marxar a l’estranger.
 • Prepara bé tota la documentació abans de presentar-la.
 • No t’oblidis que la beca és només una ajuda i, per tant, hauràs de planificar-te i estalviar els mesos abans de marxar.
 • El nivell d’idioma és molt important i, per tant, hauràs de preparar-te bé abans de l’estada. Fes cursos, intercanvis lingüístics etc. i, sobretot, aprofita molt les teves classes al mòdul d’anglès del teu cicle formatiu.
 • No hi ha un número de places tancat per a cada destinació, així que, un cop la comissió avaluadora hagi atorgat una beca, es buscarà el millor perfil d’empresa per a aquell alumne sempre tenint en compte les destinacions preferides.
 • Si te’n vas dins el curs escolar, s’establirà un protocol acadèmic pel qual el tutor, el professor de cada assignatura, i tu com a estudiant, signareu un acord per tal que l’estada a fora no suposi un endarreriment en la teva formació presencial. Aquí inclourem seguiment setmanal de la matèria i lliurament de pràctiques i treballs a través d’internet. També hi ha la possibilitat de fer exàmens a través del campus virtual.
 • Si tens dubtes, posa’t en contacte amb el Coordinador de Mobilitat, el Juanjo Sánchez, a l’adreça de correu juanjo.sanchez@cesf.es

Els indrets on els nostres alumnes podran fer les pràctiques inclouen el Regne Unit, Escòcia, Irlanda, Itàlia, Alemanya, França o Malta. L’estada mínima i recomanada serà de vuit setmanes, i els alumnes estaran totalment guiats per un tutor en el país d’acollida, faran les pràctiques en l’àmbit del seu CFGS i podran viure la cultura de molt a prop. A part d’una experiència vital i curricular excepcional, els alumnes tindran l’oportunitat de practicar la llengua cada dia i, segons demostren els estudis que s’han fet fins ara, els participants del programa Erasmus milloren ostensiblement les seves capacitats lingüístiques.

Les destinacions on hem establert acords per tal que els alumnes del CESF facin les seves pràctiques dependrà del tipus d'estudis:

Grau Mitjà/PFI/CP

Projectes de l'àmbit de la FP en els quals les destinacions solen ser Regne Unit i Irlanda i per als quals les quanties difereixen depenent de la destinació i la durada. La beca cobreix pràcticament tot el necessari, depenent del país.

Grau Superior

Projectes de l'àmbit de l'Educació Superior on l'alumne pot escollir entre les destinacions de la següent taula i on la beca cobreix una part del que l'estada costa.

País Indrets Quantia/mes*
Regne Unit    
Escòcia Edinburgh 400€
Anglaterra Londres, Plymouth, Brighton, Bristol, Cambridge, Manchester i York 400€
Gal·les Llandudno

Llangollen
(amb pràctiques a Anglaterra, a ciutats com Manchester i Liverpool, també)
400€
Irlanda del Nord Belfast

Derry
400€
República d'Irlanda Dublín i Cork 400€
Itàlia Florència 400€
Francia Diversos indrets 400€
Alemanya Munich i altres 350€
Malta Diversos indrets a l'illa 300€


 

DESTINACIONS

 
 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatInformació curs 2020-202108/Gen/2021

 • ActualitatVeure tots els comunicats a les famílies per part del Centre08/Gen/2021

 • ActualitatCursets d'anglès general i específic empresarial 01/Nov/2020

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!