1. Mesures de Covid-19, del curs 2020-2021

Pla de mesures del curs 2020-2021 sobre el COVID-19 - CESF CENTRE D'ESTUDIS 

/Salut (Gencat) - Carta a Familes, mesures extraordinàries per evitar els boots de la COVID-19 a les escoles 

/Salut (Gencat) - Altres recomenacions  i procediment d'actuació 

/Salut (Gencat) - Gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)


2. Calendari inici de curs

Calendari inici de curs


3. Resum planificació curs

Resum planificació curs


4. Pla d'obertura definitiu

Pla d'obertura definitiu


5. Comanda de llibres

A continuació us adjuntem la circular informativa que fa referència a la comanda de llibres per al proper curs 2020-2021. Abans de realitzar la comanda és molt important llegir aquesta circular.

Circular comanda llibres

 

PER ACCEDIR A LA PLATAFORMA DE COMPRA DE LLIBRES:

1. Indicar "CESF" com a clau d'accés

2. ENLLAÇ: https://pedidos.jnadal.cat/pedidos/ca

 


6. Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-25755