CFGS Educació Infantil

Família professional

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Durada

2 cursos acadèmics (2000 hores), 383 hores de pràctiques.

Objectius

Capacita l’alumne per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant mètodes d'aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels infants de zero a sis anys i organitzant els recursos adequats.

Coneix el cicle

Descarrega la fitxa


 • M01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • M02 Didàctica de l’Educació infantil
 • M03 Autonomia personal i salut infantil
 • M04 El joc infantil i la seva metodologia
 • M05 Expressió i comunicació
 • M06 Desenvolupament cognitiu i motriu
 • M07 Desenvolupament sòcioafectiu
 • M08 Habilitats socials
 • M09 Primers auxilis
 • M10 Formació i orientació laboral
 • M11 Empresa i Iniciativa emprenedora
 • M12 Projecte d’atenció a la infantesa
 • M13 Formació en centres de treball
 • · Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • · Educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • · Educadors en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en medis d’ajuda familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • · Educadors en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola
 • · Batxillerat LOGSE
 • · Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • · COU
 • · FP2 o MP3
 • · Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • · Altres Cicles Formatius de Grau Superior
 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatGrup STUCOM unifica la seva imatge10/Gen/2022

 • ActualitatInformació curs 2022 / 202321/Abr/2022

 • ActualitatInformació curs 2021-202201/Des/2021

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Còrsega, 409
08037 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!