Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Durada

1 curs acadèmic

Horari

Matins o tardes.

Descripció de la prova

La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.

La part comuna dura 4 hores (2 blocs de 2 hores) i consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

La part específica dura 3 hores. Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries de cadascuna de les tres opcions (A, B o C) que corresponen als grups de famílies professionals establertes.

El Centre ofereix les següents famílies específiques:

 • Opció A. Arts gràfiques, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Informàtica i comunicacions…
 • Opció B. Activitats físiques i esportives (matèria obligatòria: educació física), Imatge personal, Indústries alimentàries, Sanitat, Seguretat i medi ambient…
 • Opció C. Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Serveis socioculturals i a la comunitat…


La qualificació de la part comuna de la prova és la mitjana aritmètica de les 4 matèries comunes; la qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les 2 matèries triades.

La qualificació global de la prova és la mitjana aritmètica de la part comuna i la part específica; la qualificació final s’obté de sumar la puntuació complementària a la qualificació global.

Per calcular la qualificació global, la qualificació mínima de cada part ha de ser igual o superiors a 3 (o estar-ne exempt o exempta).

Només als aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se’ls podrà sumar la puntuació complementària obtinguda a partir de la formació i/o curs de preparació per a la prova d’accés (es compta el 20 % de la nota obtinguda, sempre que sigui igual o superior a 5; s’ha d’haver fet en un centre autoritzat per aquest curs o formació).

Apart de la preparació per a totes les matèries comunes, el CESF ofereix la preparació de les següents matèries específiques (de setembre a maig):

 • Opció A. Tecnologia Industrial, Física.
 • Opció B. Ciències de la Terra, Biologia.
 • Opció C. Psicologia, Geografia.


Requisits d'accés

Han de fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent). Per presentar-se a la prova cal haver complert els 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova. També s’hi poden presentar les persones que han complert 18 anys o els compleixen l’any que es fa la prova i tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris del grau superior a què volen accedir.

Altres estudis relacionats

 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatGrup STUCOM unifica la seva imatge10/Gen/2022

 • ActualitatInformació curs 2022 / 202321/Abr/2022

 • ActualitatInformació curs 2021-202201/Des/2021

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Còrsega, 409
08037 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!