Esteu aquí

Política de Qualitat

La Direcció del Centre promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma de referència UNE-EN-ISO 9001/2015, per poder respondre a les necessitats dels nostres clients ( els usuaris de la formació).

Els principis bàsics de la Política de Qualitat són els següents:

 1. La satisfacció dels clients, el respecte pels altres i la millora contínua integren els valors del Centre.
 2. El compliment dels requisits, de pares, alumnes i organismes oficials corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris, es converteix en una prioritat del nostre servei
 3. L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia personalitzada en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel·lectual, tècnic i personal dels alumnes.
 4. La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió del Centre la formació continuada del professorat.
 5. Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.
 6. Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments i propostes de millora de tot l’equip humà del Centre per afavorir la millora contínua a tots els nivells d’ Stucom Centre d’Estudis.
 7. L’acció tutorial, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.
 8. Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. S’entén l’avaluació com un mitjà imprescindible per garantir la qualitat de formació dels alumnes.
 9. Orientació i atenció individualitzada per part dels professors a aquells alumnes que ho necessiten, amb una dedicació complementària fora de l’horari escolar.
 10. Activitats extraescolars que vagin més enllà de l’activitat docent, com poden ser les visites culturals, conferències, activitats esportives, intercanvis amb altres països de la Unió Europea (projecte Sòcrates, etc)
 11. Fer ús de les noves tecnologies (TIC) com a eina docent, per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.
 12. Utilitzar l’anglès com a llengua complementària en matèries del currículum de batxillerat i cicles formatius, de cara a potenciar el coneixement i l’ús d’una tercera llengua en l’àmbit específic de cada matèria.
 13. Potenciar el projecte d’escola sostenible i sensibilitzada amb el medi ambient, com a model a seguir, millorant la gestió i producció de residus.
 14. La Direcció es compromet a:

 

Direcció General
01/10/2017

 
 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatInformació curs 2020-202126/Nov/2020

 • ActualitatVeure tots els comunicats a les famílies per part del Centre01/Nov/2020

 • ActualitatCursets d'anglès general i específic empresarial 01/Nov/2020

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!