CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Titulació

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Família professional

Informàtica i Comunicacions

Durada

2 cursos acadèmics (2000h), 317h de pràctiques.

Objectius

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.

Descarrega la Fitxa

 • M01 Implantació de Sistemes Operatius
 • M02 Gestió de Bases de Dades
 • M03 Programació Bàsica
 • M04 Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
 • M05 Fonaments de Maquinari
 • M06 Administració de Sistemes Operatius
 • M07 Planificació i Administració de Xarxes
 • M08 Serveis de Xarxes i Internet
 • M09 Implantació d’Aplicacions Web
 • M10 Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades
 • M11 Seguretat i Alta Disponibilitat
 • M12 Formació i Orientació Laboral
 • M13 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M14 Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • M15 Formació en Centres de Treball
 • · Tècnic en manteniment de sistemes informàtics
 • · Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques
 • · Cap d’explotació de sistemes informàtics en petites i mitjanes empreses
 • · Administrador de xarxa local
 • · Batxillerat LOGSE
 • · Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • · Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • · COU
 • · FP II o MP3
 • · Altres Cicles Formatius de Grau Superior

 

Més informació

 

Creix amb nosaltres

Institucions col·laboradoresCESF disposa d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 certificat per AENOR

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es