Esteu aquí

Pràctiques en empresa

La Formació en Centres de Treball són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l'alumnat a les empreses, mitjançant un acord de col·laboració que subscriu el centre docent i l'empresa.

Aquestes pràctiques, obligatòries, formen part del programa formatiu curricular de cada especialitat. L'estada de les pràctiques oscil·la entre 317 i 410 hores segons la família professional.

Per a més informació, podeu contactar amb el Departament Escola-Empresa a l'adreça de correu escola.empresa@cesf.es i us ajudarem a trobar la millor opció.

Els principals objectius de les pràctiques en empresa són:

 • Completar la formació assolida en el cicle formatiu en un entorn de treball real, millorant la seva qualificació professional.
 • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral.
 • Adquirir els hàbits socio-laborals adequats a l'àmbit laboral, tant en l'execució de les tasques realitzades, com les relacions interpersonals.
 • Contribuir a l'avaluació de les competències professionals dels alumnes.

 

Sóc una empresa
que necessita
alumnes en pràctiques

A les empreses que necessitin disposar de futur personal qualificat, a les que fomentin la capacitació dels seus futurs empleats i a les que promoguin la col·laboració entre els centres i els sectors productius.

A tot l’alumnat que estigui matriculat en cicles de formació professional de grau mitjà i superior en qualsevol de les seves especialitats.

Són pràctiques no laborals en centres de treball, que realitzen els alumnes de formació professional, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen el centre docent, l'empresa i l'estudiant.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular i de manera general consisteixen en una estada en l'empresa de 4 hores al dia, ja sigui en horari de matí o de tarda.

 • El coneixement del món del treball i l'empresa.
 • La possibilitat d'estar en contacte amb la més avançada tecnologia.
 • L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L'acostament a la cultura d'empresa.
 • L'experiència en el món del laboral com un pas previ a la primera ocupació.
 • Iniciar el seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • Millorar el procés de detecció de talent i de selecció de personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació de l'alumnat.
 • Oferir a l'alumne l'accés a la primera feina.
 • Relacionar-se amb els centres de formació professional
 • Realitzar les pràctiques no implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Els alumnes disposen d'una assegurança escolar en el moment en què es matriculen, que es complementa durant la seva estada en pràctiques amb una assegurança d'accidents personals i de responsabilitat civil.

 • Normativa de la formació en centres de treball. Instruccions d'aplicació. Curs escolar
 • ORDRE ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació pràctica a centres de treball
 
 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatGrup STUCOM unifica la seva imatge10/Gen/2022

 • ActualitatInformació curs 2022 / 202321/Abr/2022

 • ActualitatInformació curs 2021-202201/Des/2021

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Còrsega, 409
08037 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!