Esteu aquí

Formació pràctica en centres de treball

L'objectiu del Departament FP EMPRESA és treballar en la recerca de noves formes de col·laboració entre empresa i centre de formació.
Aquest compromís permetrà que els professionals tinguin una formació més competitiva i més d'acord amb les necessitats de les empreses.
Hi ha moltes maneres d'augmentar la col·laboració entre els centres de Formació Professional i les Empreses:
• Transferència de coneixement.
• Formació dels empleats de les empreses.
• Formació d'alumnes en els seus futurs llocs de treball.
• Ús conjunt d'equipaments.

Sóc una empresa
que necessita
alumnes en pràctiques

ESCOLA SANT FRANCESC facilita la incorporació de tots els seus alumnes al mercat laboral a través de convenis de pràctiques que s’adapten a l'opció professional de cada alumne. D’aquesta manera, els nostres alumnes tenen l’oportunitat d’aplicar tots els coneixements teòrics adquirits durant la formació acadèmica.
A través de la nostra Borsa de Treball, ajudem a qué els alumnes que ho desitgin puguin dur a terme pràctiques laborals de 3 a 6 mesos, en diferents empreses segons la família professional dels estudis que cursen.
Si desitges més informació, pots contactar amb el Departament Escola-Empresa en escola.empresa@cesf.es, i t’ ajudarem a trobar la millor opció.

Els principals objectius de les pràctiques en empresa són:

  • · Completar la formació assolida en el cicle formatiu en un entorn de treball real, millorant la seva qualificació professional.
  • · Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral.
  • · Adquirir els hàbits socio-laborals adequats a l'àmbit laboral, tant en l'execució de les tasques realitzades, com les relacions interpersonals.
  • · Contribuir a l'avaluació de les competències professionals dels alumnes.

A les empreses que necessitin disposar de futur personal qualificat, a les que fomentin la capacitació dels seus futurs empleats ia les que promoguin la col·laboració entre els centres i els sectors productius.

Són pràctiques no laborals en centres de treball, que realitzen els alumnes de formació professional, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent, l'empresa i l'estudiant.
Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular i de manera general consisteixen en una estada en l'empresa de 4 hores al dia, ja sigui en horari de matí o de tarda.

• El coneixement del món del treball i l'empresa.
• La possibilitat d'estar en contacte amb la més avançada tecnologia.
• L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
• L'acostament a la cultura d'empresa.
• L'experiència en el món del laboral com un pas previ a la primera ocupació.
• Iniciar el seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

• Millorar el procés de detecció de talent i de selecció de personal qualificat.
• Col·laborar en la formació de l'alumnat.
• Oferir a l'alumne l'accés a la primera feina.
• Relacionar-se amb els centres de formació professional
• Realitzar les pràctiques no implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Els alumnes disposen d'una assegurança escolar en el moment en què es matriculen, que es complementa durant la seva estada en pràctiques amb una assegurança d'accidents personals i de responsabilitat civil.

ORDRE EDU/416/2007 de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.


ORDRE EDC/21/2006 de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.


ORDRE ENS/193/2002 de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

 
  • >Estudis concertats
  • >Atenció personalitzada
  • >Inserció laboral
  • >Pràctiques en empresas
  • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9000:2001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!