Esteu aquí

La Formació Professional

La Formació Professional (FP) són tots aquells estudis i aprenentatges que tenen com a objectiu la inserció, reinserció i actualització laboral, per augmentar els coneixements i habilitats del actuals i futurs treballadors.

La FP està immersa a tota Europa en un procés d’innovació sistèmica, replantejant-se els seus objectius i els seus mètodes. Es busca dinamitzar el mercat laboral millorant la inserció de treballadors. Això planteja adequar les capacitats dels treballadors a les necessitats de les empreses estandaritzant els requeriments de capacitats i coneiximents per a cada lloc de treball.

Els components esencials que hi participen (alumnes, treballadors, professors, escoles, empreses) han de participar-hi activament, colaborant amb l’objectiu comú perquè tots en surtin beneficiats.

L’empresa és l’eix al voltant del qual gira tot el sistema d’innovació que es pretén implantar, fent que tot l’entorn s’hi adapti i la doti de les eines per poder portar a terme els seus projectes. L’empresa ha de ser receptiva, però el canvi fonamental s’ha de produir (ja s’està produint) en el sistema educatiu de la FP.

Les escoles de FP són el bressol on es cuiden les competències i coneixements del futurs treballadors. L’estructura de les escoles (i els seus components) s’han d’adaptar a les noves necessitats.

Fins ara el model existent és:

Destinada al col.lectiu d’alumnes del sistema escolar que decideix encaminar-se cap al món laboral:

 • Grau Mitjà: Alumnes provinents de l’ESO o d’un curs d’accés a grau mitjà. Per poder continuar a grau superior han de superar un curs específic d’accés a grau superior.

 • Grau Superior: Alumnes provinents del grau mitjà (més un curs específic d’accés) o del Batxillerat. En tots els cicles de grau mitjà i grau superior l’alumne ha de fer unes pràctiques (no remunerades i subjectes a conveni entre escola i empresa), que s’avaluen com la resta de matèries (Formació en Centres de Treball –FCT). Aquesta experiència laboral té una durada aproximada d'entre 300 i 400 hores.

Destinada al col.lectiu que es troba en aquest moment a l'atur, amb l’objectiu fonamental de la reinserció.

Destinada al col.lectiu de treballadors en actiu, amb l’objectiu de l’adquisició de competències que permetin l’actualització permanent.

 • Des del curs 12-13 les escoles que tenen cicles formatius autoritzats de forma oficial poden impartir-los a distància prèvia autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 • El principal avantatge d'aquests ensenyaments és la flexibilitat i autonomia en l'aprenentatge de cada alumne amb un seguiment personalitzat per part del professor.

 • L’accés als continguts acadèmics es fa d’una forma amena i flexible des de casa, amb un horari adaptat a les necessitats de cadascú.

 • Aquesta oferta està especialment dirigida a aquelles persones que, per diferents raons (no només laborals), no poden estudiar en el temps presencial.

 • L'estructura modular de la formació professional permet a cada alumne decidir, autònomament, els mòduls en què es vol matricular basant-se en les seves necessitats personals i la seva disponibilitat.

 • Estudis de FP en què els coneixements no s’imparteixen únicament a l’escola, sinó de manera compartida entre escola i empresa.

 • Es diferencia del sistema de pràctiques en empresa (FCT) que es feia fins ara en què l’alumne està contractat (o becat) , rep una remuneració per la seva feina i la relació amb l’empresa es pot allargar fins a tres anys.

 • Els programes de Formació Professional Inicial estan adreçats a joves de 16 a 21 anys, que hagin abandonat l’educació secundària sense haver-ne obtingut el títol.

 • Aquests programes han d’afavorir els joves a continuar els seus estudis de formació professional, o a inserir-se laboralment amb unes competències i qualificació professional mínima.

 • Els certificats de professionalitat acrediten que una persona té les competències professionals requerides per desenvolupar una activitat laboral.

 • L’acreditació es pot aconseguir mitjançant el reconeixement de l’experiència professional i/o la formació.

 • El Servei d’Ocupació de Catalunya (S.O.C.) és l’entitat organitzadora de Certificats de Professionalitat i el nostre Centre participa en la impartició dels cursos relacionats amb les famílies professionals que tenim autoritzades.

 
 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatGrup STUCOM unifica la seva imatge10/Gen/2022

 • ActualitatInformació curs 2022 / 202321/Abr/2022

 • ActualitatInformació curs 2021-202201/Des/2021

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Còrsega, 409
08037 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!